почетна / Информативни материјали / Студии / Анализа на цените на прехрамбените производи

Анализа на цените на прехрамбените производи

Анализа на цените на дел од прехранбените производи

за 2009 година: повеќе

Цени на основните прехранбени производи во некои од нашите супермаркети (декември 2009):
прв дел : повеќе
втор дел : повеќе
Анализа на цените на дел од прехранбените производи за месец декември 2009 година: повеќе

Цени на основните прехранбени производи во некои од нашите супермаркети (ноември 2009):
прв дел : повеќе
втор дел : повеќе
Анализа на цените на дел од прехранбените производи за месец ноември 2009 година : повеќе

Цени на основните прехранбени производи во некои од нашите супермаркети (октомври 2009):
прв дел : повеќе
втор дел : повеќе
Анализа на цените на дел од прехранбените производи за месец октомври 2009 година : повеќе

Цени на основните прехранбени производи во некои од нашите супермаркети (септември 2009):
01-15 септември : повеќе
24-30 септември : повеќе
Анализа на цените на дел од прехранбените производи за месец септември 2009 година : повеќе

Цени на основните прехранбени производи во некои од нашите супермаркети (август 2009)……..повеќе
Цени на основните прехранбени производи во некои од нашите супермаркети (јули 2009)……..повеќе
Анализа на цените на дел од прехранбените производи за месец јули-август 2009 година : повеќе

x

Може да ве интересира

Македонија се вклучи во глобалната кампања „Недела на зелена акција“

Организацијата на потрошувачите на Македонија, Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит и ...