почетна / Информативни материјали / Брошури / Храна-И / Брошура: Следливост на храната

Брошура: Следливост на храната

Во 2007 година, Меѓународната организација за стандардизација ISO донесе специфичен стандард – Барања за развој и имплементација на следливост во синџирот на храна и храна за животни: ISO 22005: 2007 TRACEABILITY IN THE FEED AND FOOD CHAIN

Кај нас следливоста на храната е втемелена во Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013, 43/2014,72/2015 и 84/2015) како интегриран нов систем за безбедност на храната, со цел да се обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето, но и интересите на потрошувачите. На овој начин, не само што се обезбедува контрола на внатрешниот пазар, туку и контрола на целиот синџир на производство на храната од ,,нива до трпеза.“

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство избработи брошура на со наслов „Следливост на храната“ каде што е објаснето што конкретно значи следливост на храната и како таа се контролира во Р. Македонија. Брошурите на македонски и албански јазик можете да ги преземете со кликнување на сликите подолу.

  

x

Може да ве интересира

Преземете ја новата мобилна апликација „Органски пат“

„Органски пат“ овозможува: да дознаете каде во ваша близина можете да набавите ...