Храна и исхрана

Делувањето на комисијата е насочено кон подигање на јавната свест за правилната исхрана, едукација и превенција  за заштита на потрошувачите од прехрамбени производи кои не се здравствено исправни.
Оваа комисија својата дејност во периодот опфатен со планот ќе ја остварува воглавно преку:

 • Развој на информативен систем – Инфотека – заради информирање и едукација на популационите групи за правилната исхрана и пласирање на информациите во рамките на локалната самоуправа.
 • Унапредување на информирањето на граѓаните преку издавање брошури  со практични совети, како и организирање трибини и семинари со локалното население.
 • Унапредување соработката со медиумите, контакт емисии и сл.
 • Следење на прехрамбената кошница за четиричлено семејство во улога на коректор на семејната исхрана по квалитет и цена со упатство за правилна исхрана и рационално користење на паричните средства;
 • Унапредување на хигиенскиот стандард и исхраната
 • Етикетирање – едукација на потрошувачите за ознаките на производите, нутритивно етикетирање, правилен избор  на производот за исхрана
 • Воспоставување стручна и финансиска соработка со невладини и владини институции (министерства, служби, организации и сл.), со можност за продолжување на програмите на ОПМ за натамошната  проширена заштита на потрошувачите во делот на исхраната.
 •  Организирање индивидуални совети во исхраната на потрошувачите
 • ОПМ е членка на BEUC – Работна група за исхрана
 • Учество на ОПМ во Codex alimentarius – ОПМ е веќе член во Националниот комитет на Република Македонија.
 • Учество на ОПМ во Комисија за органско земјоделие
 • Учество на ОПМ во Комисија за био сигурност
 • ОПМ учествуваше на  CI делегацијата на  CCFH i CCGP.

Храна и исхрана (брошури)

Исхрана ПРОЛЕТ повеќе…

Исхрана ЛЕТО повеќе…

Исхрана ЕСЕН повеќе…

Исхрана ЗИМА повеќе…

Исхрана на стари лица повеќе…

Исхраната и нашето дете повеќе…

aditivi_vo_hrana

Адитиви во храната повеќе…

dodatoci_vo_hrana

Додатоци во храната повеќе…

hrana_za_nutritiva

Храната за посебна нутритивна употреба повеќе…

hrana_so_vitamini

Храната во која се додадени витамини, минерали и други супстанци повеќе…

vodiv_biznis_bez.na.hrana

Водич за бизнис операторите низ законот за безбедност на храна повеќе…

vodiv_inspektori

Водич за Инспекторите за низ законот за безбедност на храна повеќе…

vodiv_potrosaci

Водич за Потрошувачите за низ законот за безбедност на храна повеќе…

 

x

Може да ве интересира

Обука за граѓански организации – грантисти

Во рамки на проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање ...