почетна / Контакт

Контакт

Организација на потрошувачите на Македонија ул. „50-та Дивизија“ бр. 10А, П. Фах 150, 1000 Скопје, Р. Македонија, телефон: (02) 3179 592, е-пошта: opm@opm.org.mk | sovetuvanja@opm.org.mk

Consumers’ Organization of Macedonia st. “50-ta Divizija” 10A, P. Box 150, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, phone: 00389 (0)2 3179 592, e-mail: opm@opm.org.mk | sovetuvanja@opm.org.mk