Одлука за покачување на топлинската енергија

ОПМ бара преиспитување на одлуката за покачување на топлинската енергија.

По однос на последното енормно поскапување на цената на греењето на Топлификација – Скопје, Организацијата на потрошувачите на Македонија не учествуваше во јавната расправа и не влијаеше во процесот на нејзиното донесување преку навремено реагирање на евентуални воочени пропусти и грешки.

Едноставно, целата процедура беше спроведена по “забрзана” постапка сред лето, без да се добијат навремено пишани доказни материјали и да се остави простор да се ангажираат соответни експерти. Сепак, се чувствуваме обврзани да реагираме со оглед на тоа дека се работи за енормно поскапување, кое едноставно не може да се објасни и математички поткрепи со покачувањето на цената на мазутот во тек на последните 6 месеци, или година дена.

Се работи за очигледен несразмер при пресметување на цената што би требало да се преиспита од повеќе аспекти, како следи…. повеќе…

x

Може да ве интересира

Енергетика