Home / Pavle Kostoski

Author Archives: Pavle Kostoski

Туристички аранжмани

Нови брошури на Организацијата на Потрошувачи во соработка со Министерството за Економија Туристички аранжмани – мк Туристички аранжмани – алб

Read More »

Право за замена

Нови брошури на Организацијата на Потрошувачи во соработка со Министерството за Економија Pravo za zamena_MK (1) Pravo za zamena_ALB  

Read More »