почетна / Author Archives: Pavle Kostoski (page 3)

Author Archives: Pavle Kostoski

Потрошувачот и неговите основни потрошувачки права

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Министерството за економија, во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година изработи брошура со назив: ПОТРОШУВАЧОТ И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА. Оваа брошура нуди совети за основните потрошувачки права ...

повеќе »

Билтен: Потрошувачите и храната – бр:8

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава осмиот број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“. Предвидено е во текот на 2018 г, да ...

повеќе »

Правата на потрошувачите при користење телекомуникациски услуги

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Министерството за економија, во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година изработи брошура со назив: Правата на потрошувачите при користење на телекомуникациски услуги. Оваа брошура нуди совети за потрошувачите ...

повеќе »

Недела на „БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ“ 12-16 Ноември 2018

Недела на „БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ“  е годишен настан кој го промовира Светската Организација на Потрошувачи(CI), со цел да се зголеми свеста на владите, трговците и потрошувачите за безбедноста на производите. Заедничка тема за 2018 година е безбедноста на производите кои се ...

повеќе »

Обука за наставници за теми од областа на потрошувачките права

На ден 01.11.2018 година, Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) и Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје организираа обука  за наставници од средните училишта за теми од областа на потрошувачките права, со цел  истите да се  интегрираат во ...

повеќе »

Билтен: Потрошувачите и храната- бр. 7

  Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава седмиот  број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“. Предвидено е до крајот на годината ...

повеќе »

Колку македонските потрошувачи конзумираат безбедна храна?

Македонските граѓани конзумираат здрава и безбедна храна. Ова го покажуваат сите анализи од надлежниот инспекторат, кои се дел од мониторинг програмата за безбедност на храната, спроведена од АХВ, тврди директорорт Зоран Атанасов. Најчестите поплаки од граѓаните поврзани со прехрамбените производи ...

повеќе »

Билтен: Потрошувачите и храната – бр. 6

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава шестиот број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“. Предвидено е до крајот на годината да ...

повеќе »

РЕЗИМЕ НА ПОЛИТИКИ: ОРГАНСКАТА ХРАНА ПОБЛИСКУ ДО ПОТРОШУВАЧИТЕ

Ова извршно резиме има за цел да ја подобри заштитата на потрошувачите на пазарот на храна со афирмирање на органско производство, земање предвид на интересите на потрошувачите при формулирањето и спроведувањето на земјоделските политики, и соработка со граѓанското општество во ...

повеќе »