Home / Blog Page

Blog Page

Недела на „БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ“ 12-16 Ноември 2018

Недела на „БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ“  е годишен настан кој го промовира Светската Организација на Потрошувачи(CI), со цел да се зголеми свеста на владите, трговците и потрошувачите за безбедноста на производите. Заедничка тема за 2018 година е безбедноста на производите кои се ...

Read More »

Обука за наставници за теми од областа на потрошувачките права

На ден 01.11.2018 година, Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) и Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје организираа обука  за наставници од средните училишта за теми од областа на потрошувачките права, со цел  истите да се  интегрираат во ...

Read More »

Билтен: Потрошувачите и храната- бр. 7

  Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава седмиот  број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“. Предвидено е до крајот на годината ...

Read More »

Колку македонските потрошувачи конзумираат безбедна храна?

Македонските граѓани конзумираат здрава и безбедна храна. Ова го покажуваат сите анализи од надлежниот инспекторат, кои се дел од мониторинг програмата за безбедност на храната, спроведена од АХВ, тврди директорорт Зоран Атанасов. Најчестите поплаки од граѓаните поврзани со прехрамбените производи ...

Read More »

Билтен: Потрошувачите и храната – бр. 6

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава шестиот број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“. Предвидено е до крајот на годината да ...

Read More »

РЕЗИМЕ НА ПОЛИТИКИ: ОРГАНСКАТА ХРАНА ПОБЛИСКУ ДО ПОТРОШУВАЧИТЕ

Ова извршно резиме има за цел да ја подобри заштитата на потрошувачите на пазарот на храна со афирмирање на органско производство, земање предвид на интересите на потрошувачите при формулирањето и спроведувањето на земјоделските политики, и соработка со граѓанското општество во ...

Read More »

Билтен: Потрошувачите и храната – бр. 5

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава петтиот број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“. Предвидено е до крајот на годината да ...

Read More »

Се ограничуваат трошоците кои граѓаните ги плаќаат за брзи кредити

Се намалуваат високите трошоци за брзите кредити. Со законски измени, кои ги изготви Министерството за финансии, вкупните годишни трошоци за потрошувачки кредити се ограничуваат на 55% од кредитот. Порано годишните трошоци не беа ограничени и достигнуваа и до 500% од ...

Read More »