почетна / Blog Pagepage 30

Blog Page

Годишни извештаи (2002-2020)

Годешен извештај за 2020 година повеќе… Годешен извештај за 2019 година повеќе… Годешен извештај за 2018 година повеќе… Годишен извештај за 2017 година  повеќе… Годишен извештај за 2016 година  повеќе… Годишен извештај за 2015 година  повеќе… Годишен извештај за 2014 ...

повеќе »

Енергетика

 • Парно греењето во нашата зграда е слабо. По повеќекратно пријавување состојбата не е сменета. Што можеме да направиме?

  повеќе »

Права на пациенти

 • Не сум задоволен од извршената стоматолошка услуга во приватна ординација. Каде можам да се пожалам?

  повеќе »

Исхарана

 • Купив прехранбен производ со недостаток. Каде можам да пријавам и кои се моите права?

  повеќе »

Домување

 • Дали формирањето куќен совет е обврска регулирана со закон?

  повеќе »

Правна област

 • Купив производ за кој поседувам фискална сметка и гарантен лист а кој по дводневна употреба покажа недостаток. Дали имам право да го заменам со нов?

  повеќе »

Закони и законски прописи

Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет понатаму… (180KB) Програма за заштита на потрошувачите 2007-2008 понатаму… (100KB) Закон за авторско право и сродните права понатаму… (240KB) Закон за безбедност на храна – измени и дополнувања понатаму… ...

повеќе »

Билтени

Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.03 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.04 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.05 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.07 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.09 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.10 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.11 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.12 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.13 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.14 понатаму… ...

повеќе »

Брошури

Водич за управување со стамбените згради (Алб.) повеќе… Водич за управување со стамбените згради повеќе Права и обврски на потрошувачите при склучување на договори за осигурување повеќе Водич низ законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити повеќе ...

повеќе »