Home / Blog Page

Blog Page

Домување

  • Дали формирањето куќен совет е обврска регулирана со закон?

    Read More »

Правна област

  • Купив производ за кој поседувам фискална сметка и гарантен лист а кој по дводневна употреба покажа недостаток. Дали имам право да го заменам со нов?

    Read More »

Закони и законски прописи

Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет понатаму… (180KB) Програма за заштита на потрошувачите 2007-2008 понатаму… (100KB) Закон за авторско право и сродните права понатаму… (240KB) Закон за безбедност на храна – измени и дополнувања понатаму… ...

Read More »

Билтени

Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.03 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.04 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.05 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.07 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.09 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.10 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.11 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.12 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.13 понатаму… Билтен ПОТРОШУВАЧ бр.14 понатаму… ...

Read More »

Брошури

Водич за управување со стамбените згради (Алб.) повеќе… Водич за управување со стамбените згради повеќе Права и обврски на потрошувачите при склучување на договори за осигурување повеќе Водич низ законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити повеќе ...

Read More »

Членство

Доколку сакате да станете член на Организацијата на потрошувачите на Македонија, тоа можете да го направите на следниот начин: 1. Да дојдете во нашата канцеларија каде ќе ви биде дадена пристапница. 2. Пристапницата можете да ја симнете од нашата страна ...

Read More »