Home / Blog Page

Blog Page

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ-БИТОЛА

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 27.01.2022 година преку ZOOM платформата одржа Рабoтилница за основање на локални совети за заштита на потрошувачите на ниво на општина Битола. На работилницата која се одржа во рамки на проектот „Потрошувачите За одржливост ...

Read More »

Виталиа се стекна со сертификатот „Фер со потрошувачот“

Виталиа се стекна со сертификатот „Фер со потрошувачот“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Виталиа е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека посветено се грижи за ...

Read More »

Брошури: ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА и НЕИСПРАВЕН ПРОИЗВОД

„ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА“ „договор за услуги“ е договор со кој што трговецот му дава или се обврзува да му даде на по-трошувачот определена услуга, а потрошувачот за ова му плаќа или се обврзува да му плати определена цена (надоместок), ...

Read More »

Стопанска банка АД – Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

Стопанска банка АД – Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Стопанска банка АД – Скопје е ориентирана кон почитување ...

Read More »

е-магазин ЗИП број 10

Почитувани потрошувачи, Ви го претставуваме најновото издание на е-мазинот ЗИП. ЗИП 10 можете да го прочитате тука

Read More »

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ-КОЧАНИ

На ден 16.12.2021 год. во Хотел Еуро Хотел Гратче се одржа работилница во рамките на „Потрошувачите за одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот“. На работилницата присуствуваа петнаесет учесници и ...

Read More »

За новите енергетски етикети

Со воведувањето на новите регулативи на Европската Унија се направени големи промени во опсегот на енергетските класи на производи, а со тоа и на енергетските ознаки, при што сите производители треба да ги почитуваат новите прописи. Во Република Северна Македонија, ...

Read More »

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ–Охрид

На ден 30.11.2021 год. во Хотелот Ројал вју во Охрид се одржа работилница во рамките на проектот „Потрошувачите за одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот“ финансиран од Европската унија ...

Read More »

Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021

Организација на потрошувачите на Македонија преку Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2021 изработи брошури во областа на јавните услуги. Во овие области се јавуваат голем број прашања што се обидовме накусо да ги одговориме. Ви стоиме ...

Read More »