Home / Области на делување / Права на пациенти

Права на пациенти

Права на пациенти

Оваа област на делување претпоставува заштита на интересите на пациентите преку воспоставување систем на подобра законска регулатива, поголемо учество на граѓаните во процесот на одлучување, транспарентност на информациите и подобро здравствено осигурување и здавствена заштита. Активностите претежно се насочени кон: ...

Read More »