Home / Информативни материјали / Брошури / Eдукација на поторшувачите во доменот на алтернативните начини на решавање на спорови и нечесно рекламирање

Eдукација на поторшувачите во доменот на алтернативните начини на решавање на спорови и нечесно рекламирање

Организацијата на потрошувачите на Македонија во рамките на своите активности, а во соработка со Министерството за економија издаде две брошури наменети за едукација на поторшувачите во доменот на алтернативните начини на решавање на спорови и нечесното рекламирање, за кои сметавме дека се актуелни теми кои би ги заинтересирале потрошувачите.

Брошура: Нечесно рекламирање – и Алб

Брошура: Алтернативни начини за решавање на спорови помеѓу потрошувачи и трговци – и Алб