Home / Новости / Активности / Настани и промоции / Галерија: „Преземи акција! Вовед во механизмите за колективна заштита, за подобра заштита на правата на потрошувачите“

Галерија: „Преземи акција! Вовед во механизмите за колективна заштита, за подобра заштита на правата на потрошувачите“

Настанот беше поддржан од проектот „Развој на колективната заштита на потрошувачите во Југоисточна Европа“ спроведен од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа-Правна реформа по налог на Сојузното Министерство за економска соработка и развој на Германија (BMZ), со цел да се поттикне заедничка акција и соодветни активности од сите заинтересирани страни и надминување на ограничувањата за ефикасно спроведување на колективна заштита на правата на потрошувачите.