Храна и исхрана

Делувањето на комисијата е насочено кон подигање на јавната свест за правилната исхрана, едукација и превенција  за заштита на потрошувачите од прехрамбени производи кои не се здравствено исправни.

Оваа дејност ќе ја остварува воглавно преку:

 • Развој на едукација на популационите групи за правилната исхрана и пласирање на информациите во рамките на локалната самоуправа;
 • Унапредување на информирањето на граѓаните преку издавање брошури  со практични совети, како и организирање трибини и семинари со локалното население;
 • Унапредување соработката со медиумите, контакт емисии и сл.;
 • Унапредување на хигиенскиот стандард и исхраната;
 • Етикетирање – едукација на потрошувачите за ознаките на производите, нутритивно етикетирање, правилен избор  на производот за исхрана;
 • Воспоставување соработка со невладини и владини институции (Агенција за храна и ветеринсраство, министерства, служби, организации  и др.;
 • ОПМ е членка на BEUC – Работна група за исхрана;
 • Учество на ОПМ во Codex alimentarius – ОПМ е веќе член во Националниот комитет на Република Македонија;
 • Учество на ОПМ во Комисија за органско земјоделие;
 • Учество на ОПМ во Комисија за био сигурност;
 • ОПМ учествуваше на  CI делегацијата на  CCFH i CCGP.

Храна и исхрана (брошури)

Исхрана ПРОЛЕТ повеќе…

Исхрана ЛЕТО повеќе…

Исхрана ЕСЕН повеќе…

Исхрана ЗИМА повеќе…

Исхрана на стари лица повеќе…

Исхраната и нашето дете повеќе…

aditivi_vo_hrana

Адитиви во храната повеќе…

dodatoci_vo_hrana

Додатоци во храната повеќе…

hrana_za_nutritiva

Храната за посебна нутритивна употреба повеќе…

hrana_so_vitamini

Храната во која се додадени витамини, минерали и други супстанци повеќе…

vodiv_biznis_bez.na.hrana

Водич за бизнис операторите низ законот за безбедност на храна повеќе…

vodiv_inspektori

Водич за Инспекторите за низ законот за безбедност на храна повеќе…

vodiv_potrosaci

Водич за Потрошувачите за низ законот за безбедност на храна повеќе…

 

x

Check Also

Како до поголема заштита на потрошувачите

Во рамки на проектот „Потрошувачите за одржливост – институционализирање на дијалогот за ...