Home / Информативни материјали / Брошури / Права на потрошувачите / Потрошувачите и нивните права при организирани туристички патувања

Потрошувачите и нивните права при организирани туристички патувања

organizirani patuvanjaПатувањето надвор од Вашето место на живеење треба да Ви претставува задоволство.

Сепак, важно е да ги знаете своите права! MK и АЛБ. верзија.