Home / Информативни материјали / Брошури / Права на потрошувачите / Водич за соработка помеѓу институциите и невладините организации од областа на заштитата на потрошувачите

Водич за соработка помеѓу институциите и невладините организации од областа на заштитата на потрошувачите

Организацијата на потрошувачите на Македонија, во соработка со Министерството за економија, изработи Водич кој ја одразува институционалната поставеност на заштитата на потрошувачите, законските основи како и ингеренциите во областите во кои делуваат институциите, условите под кои делуваат и делокругот на работа на организациите на потрошувачи, како и улогата на Советите за заштита на потрошувачите на ниво на Владата на РМ и локалната самоуправа.

vodic_2014vodic_2014_al

x

Check Also

Билтен: Потрошувачите и храната – бр. 1

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ...