Водичи за кредити (брошури)

KРЕДИТНИ КАЛКУЛАТОРИ

Употреби ги калкулаторите на ОПM за да пресметаш:

  • Колкав кредит можеш да земеш
  • Месечна рата и амортизациски план
  • Трошок на дозволено пречекорување на трансакциска сметка/картичка
  • Трошоци и заштеди при предвремена отплата

Калкулаторот е оптимизиран не само за пристап преку компјутер, туку и за пристап преку мобилен телефон (Android и iOS).

 

ВОДИЧИ ЗА КРЕДИТИ

– Како да изберете најповолен Станбен-Хипотекарен или Потрошувачки кредит, и кои се вашите права?

Избор на најповолен Станбен-Хипотекарен кредит

 

Избор на најповолен Потрошувачки кредит

Проектот „Еманципација на потрошувачите на финансиски услуги и застапување на нивните интереси“, е спроведуван од ОПМ, а финансиран од oперативен грант од Програма за потрошувачи на Европската унија (2014-2020) преку Европската организација на потрошувачите (BEUC). Содржината на продиуктите изработени од проектот е одговорност единствено на ОПМ и не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија или на Европската организација на потрошувачите.