почетна / Новости / Активности / Анкети и истражувања / Здруженијата на потрошувачи во системот за заштита на потрошувачите

Здруженијата на потрошувачи во системот за заштита на потрошувачите

Оваа студија за унапредување на положбата на здруженијата на потрошувачите во системот за заштита на потрошувачите во Република Македонија идентификува предизвици и нуди решенија за осмислување нови одредби за здруженијата на потрошувачите во правната рамка, како и за унапредување на соработката меѓу потрошувачките организации, локалните, националните власти и деловниот сектор во креирањето и спроведувањето на мерки за заштита на потрошувачите. Целта е да се подобри заштитата, претставувањето и застапувањето на потрошувачките интереси од страна на здруженијата на потрошувачите во Македонија, во согласност со политиките и решенијата на Европската унија и избрани држави-кандидатки за членство.

Студијата е достапна на македонски и албански јазик, и можете да ја преземете во продолжение со кликање на сликите.

CIVICA_Revision_WEB_thumb - Copy

CIVICA_Revision_ALB_WEB-thumb - Copy

x

Може да ве интересира

Граѓаните за промени – Ден на граѓанските организации

Организацијата на потрошувачите учествуваше на Националниот форум: „Граѓаните за промени – Ден ...