Home / Demo Blog With Map

Demo Blog With Map

Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2023 година

Почитувани потрошувачи, погледнете ги најновите брошури издадени во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2023, во соработка со Советот за заштита на потрошувачи на Град Скопје. МК / АЛ  МК / АЛ  

Read More »

E-магазин ЗИП 13

Почитувани потрошувачи, Излезе новиот број на е-магзинот ЗИП 13, кој се изработи во соработка со Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје, во рамките на Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2023 година. Во него ќе ...

Read More »

Туристички аранжмани

Нови брошури на Организацијата на Потрошувачи во соработка со Министерството за Економија Туристички аранжмани – мк Туристички аранжмани – алб

Read More »

Системи за вештачка интелигенција

Генеративните системи за вештачка интелигенција започнаа во голема мера да бидат користени од потрошувачите во Европа и пошироко. На пример, чет-ботите (водење виртуелен онлајн разговор) се повеќе се инкорпорираат во производите и услугите од страна на бизнисите. Иако овие системи ...

Read More »