почетна / Контакт

Контакт

Организација на потрошувачите на Република Северна Македонија ул. „50-та Дивизија“ бр. 10А, П. Фах 150, 1000 Скопје, Р. Македонија, телефон: +38923179592 или +38970282873,  е-пошта: opm@opm.org.mk |

Consumers’ Organization of North Macedonia st. “50-ta Divizija” 10A, P. Box 150, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, phone: +38923179592 or +38970282873,  e-mail: opm@opm.org.mk