Home / Tag: извештај

Tag Archives: извештај

Извештај за Република Македонија за 2018-та година на Европска Комисија

Подглавје 28: Заштита на потрошувачите и здравјето Правилата на ЕУ ги штитат потрошувачите во однос на безбедноста на производите, опасните имитации и одговорноста за неисправни производи. Исто така, ЕУ обезбедува високи заеднички стандарди за контрола на тутунот, крв, ткива, клетки ...

Read More »

Годишни извештаи (2002-2022)

Годишен извештај за 2022 година повеќе… Годишен извештај за 2021 година повеќе… Годишен извештај за 2020 година повеќе… Годишен извештај за 2019 година повеќе… Годишен извештај за 2018 година повеќе… Годишен извештај за 2017 година  повеќе… Годишен извештај за 2016 ...

Read More »