Home / Области на делување / Правни совети

Правни совети

Правни совети

Потикнати од развојот на европското законодавство и директивите во областа на заштита на потрошувачите на Европската унија, правната група на ОПМ работеше на донесување Закон за заштита на потрошувачите, усвоен од Собранието на Република  Македонија  во јули, 2000 година. Така, ...

Read More »