почетна / Области на делување

Области на делување

Промоција на брошури изработени во рамките на Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2018 г

Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) во соработка со Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје и со поддршка на Градот Скопје, на ден 07 Декември 2018 година, во просториите на Трговскиот Центар Скопје Сити Мол, организираше делење на ...

повеќе »

Храна и исхрана

Делувањето на комисијата е насочено кон подигање на јавната свест за правилната исхрана, едукација и превенција  за заштита на потрошувачите од прехрамбени производи кои не се здравствено исправни. Оваа дејност ќе ја остварува воглавно преку: Развој на едукација на популационите ...

повеќе »

Отповикување на играчките на производителот Мател (Mattel)

Во соработка со Американската комисија за заштита на потрошувачите, Мател самоиницијативно отповика 63 врсти магнетни играчки кои беа на продажба пред 31 јануари 2007 година. Магнетите може да бидат пронајдени и проголтани од малите деца. Некои од играчките се отповикани ...

повеќе »

Заштеда на енергија и домување

Комисијата е формирана со цел да ја идентификува, артикулира и организира заштита на интересите на “малите” потрошувачи преку едукација и дистрибуција на корисни информации за потрошувачката, понудувачката, начинот на користење и штетното влијание на енергентите врз човековата околина. Делокруг на ...

повеќе »

Права на пациенти

Оваа област на делување претпоставува заштита на интересите на пациентите преку воспоставување систем на подобра законска регулатива, поголемо учество на граѓаните во процесот на одлучување, транспарентност на информациите и подобро здравствено осигурување и здавствена заштита. Активностите претежно се насочени кон: ...

повеќе »

Правни совети

Потикнати од развојот на европското законодавство и директивите во областа на заштита на потрошувачите на Европската унија, правната група на ОПМ работеше на донесување Закон за заштита на потрошувачите, усвоен од Собранието на Република  Македонија  во јули, 2000 година. Така, ...

повеќе »