Зоонози

Зоонозите се болести на домашните и на дивите животни кои се пренесуваат на луѓето. Самиот збор зооноза води потекло од грчкиот збор (zoon) животно и (nosos) болест. Причинители на зоонозите се разни видови микроорганизми и тоа вируси, бактерии, паразити, габички и други.

Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство избработи брошура на со наслов „Зоонози“ каде што каде што се објаснети овие болести кои се појавуваат кај одредени животни и се пренесуваат на луѓето. Брошурите на македонски и албански јазик можете да ги преземете со кликнување на сликите подолу.

 

x

Може да ве интересира

Повик за организатори на фокус групи и спроведување интервјуа на компании

Повикот се објавува во рамки на Проектот „Потрошувачите за одржливост – институционализирање ...