Home / Новости / Меѓународни организации на потрошувачи / АНЕК ги подига стандардите за потрошувачите

АНЕК ги подига стандардите за потрошувачите

Кратко анимирано видео кое ја објаснува улогата на АНЕК – Европскиот глас за стандардизација, во унапредувањето на животот на потрошувачите преку подобрување на стандардите.