Home / Новости

Новости

Системи за вештачка интелигенција

Генеративните системи за вештачка интелигенција започнаа во голема мера да бидат користени од потрошувачите во Европа и пошироко. На пример, чет-ботите (водење виртуелен онлајн разговор) се повеќе се инкорпорираат во производите и услугите од страна на бизнисите. Иако овие системи ...

Read More »

Што треба да знаеме за да избереме добар клима уред!

Резултатите од нашите тестови јасно покажуваат дека вложувањето во квалитетен клима уред вреди и може да ви заштеди многу пари и непријатности, и во лето и во зима. Како да изберете клима уред? Потрошувачката на енергија е најважниот параметар којшто ...

Read More »

Kолективно купување на инвертер клима уреди

Добриот инвертер клима уред, треба да биде и енергетски ефикасен! Организацијата на потрошувачите на Македонија започнува кампања за колективно купување на добро оценети инвертер клима уреди од страна на независна институција за компаративно тестирање во Европа (ICRT- International Consumer Research ...

Read More »

Работна средба

На ден 23.11.2022г во Хотелот Солун во Скопје се одржа работна средба за презентација на Законот за општа безбедност на производи и предлог Законот за технички прописи на производи и оцена на сообразност кој се наоѓа во собраниска процедура. Работната ...

Read More »

Работна средба

На ден 14.12.2022г во Стопанската комора во Скопје се одржа работна средба за „Зголемување на ниво на информираноста на потрошувачите по однос на електронските комуникации согледани преку направената анализа на состојба на прописите за електронските комуницаии во Република Северна Македонија, ...

Read More »

Работна средба

Организацијата на потрошувачите на Македонија на ден 28.10.2022 година во Стопанска комора на Северна Македонија, одржа средба во рамки на проектот „Партнерството помеѓу граѓанските организации ја подобрува довербата на потрошувачите, животната средина и конкуренцијата!“, финансиран од страна на Шведската меѓународна ...

Read More »