Home / Consumers4Sustainability / ФОКУС ГРУПА-БИТОЛА

ФОКУС ГРУПА-БИТОЛА

На ден 28.09.2021 година во хотел Милениум Битола и  онлајн преку Zoom платформата, се одржа работна средба во рамките на проектотПотрошувачите За одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот” на која присуствуваа вкупно 18 претставници од: граѓански здруженија, локалната самоуправа, заинтересирани поединци, јавни комунални претпријатија и компании, од кои 7 — мина беа присутни во хотел Милениум , а 11-мина беа најавени преку Zoom платформата.

На работната средба, имаше воведно претставување на анализата на анкетните прашалници на јавните комунални претпријатија и компаниите кои беа опфатени со ова истражување.

Анкетата покажа дека  75% од анкетираните јавни претпријатија се  подготвени  да  учествуваат  во совет за заштита на потрошувачите, со цел полесно согледување на проблемите на корисниците, нивно поефикасно решавање и со тоа поголемо задоволство на потрошувачите при користење на нивните  услуги.

Истовремено, се разви дискусија која го опфати работењето на јавните комунални претпријатија и компаниите, најмногу од аспект на нивниот однос кон потрошувачите.

x

Check Also

Дводневна работилница – Општина Штип

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 13 и 14 октомври 2022 ...