Home / Информативни материјали / Брошури / Финансиски услуги-И / Банки / Права на потрошувачите за потрошувачки кредити

Права на потрошувачите за потрошувачки кредити

Преку електронските и пишуваните медиуми постојано се објавуваат реклами и
информации за купување производи

или користење услуги на кредит и како да дојдете до посакуваните нешта на брз и лесен начин… MKAL

x

Check Also

Дигитален потрошувач – Tрката да остане во чекор со очекувањата на потрошувачите

Ова кратко видео е направено во рамки на Иницијативата за дигитална трансформација на ...