почетна / Новости / Законски прописи и правилници / Предлог на Закон за измени и дополнувања на законот за заштита на потрошувачите

Предлог на Закон за измени и дополнувања на законот за заштита на потрошувачите

Со оглед на тоа што во процедура е донесување на предлог измени на Законот за заштита на потрошувачите

правната група на ОПМ учествуваше во давање предлог измени до Министерството за економија кое е воедно и предлагач на овој Закон.

За таа цел ОПМ иницираше организирање на експертски Форум на тема : „Предлог на Закон за измени и дополнувања на законот за заштита на потрошувачите“, кој се одржа на 23 декември 2010 година, во хотелот „Холидеј ин” – во Скопје со почеток во 9.30 часот

Експертскиот форум се одржа со цел да се придонесе кон подобрување на предложениот текст на Законот за измени и дополнувања на Законот за заштита на потрошувачите и согледување на степенот на неговата усогласеност со двете нови Директиви  за нечесно пазарно однесување кон потрошувачите на деловните субјекти и  колективно застапување на потрошувачите.

Заклучоците од Експертскиот форум и коментарите на експертите беа доставени до ресорното Министерство за економија.

x

Може да ве интересира

Истражување на етикетите на определени прехранбени производи

На 02.11.2017 година во Стопанската комора на Македонија, се одржа презентација на ...