Home / Blog Page

Blog Page

УНИ Банка АД Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

УНИ Банка АД Скопје Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека УНИ Банка АД Скопје е ориентирана кон почитување на ...

Read More »

Kолективно купување на инвертер клима уреди

Добриот инвертер клима уред, треба да биде и енергетски ефикасен! Организацијата на потрошувачите на Македонија започнува кампања за колективно купување на добро оценети инвертер клима уреди од страна на независна институција за компаративно тестирање во Европа (ICRT- International Consumer Research ...

Read More »

Работна средба

На ден 23.11.2022г во Хотелот Солун во Скопје се одржа работна средба за презентација на Законот за општа безбедност на производи и предлог Законот за технички прописи на производи и оцена на сообразност кој се наоѓа во собраниска процедура. Работната ...

Read More »

Работна средба

На ден 14.12.2022г во Стопанската комора во Скопје се одржа работна средба за „Зголемување на ниво на информираноста на потрошувачите по однос на електронските комуникации согледани преку направената анализа на состојба на прописите за електронските комуницаии во Република Северна Македонија, ...

Read More »

НЛБ Банка АД се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

НЛБ Банка АД Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека НЛБ Банка АД Скопје е ориентирана кон почитување на правата ...

Read More »

Даути Комерц АД се стекна со сертификатот „Фер со потрошувачот“

Даути Комерц АД се стекна со сертификат “ФЕР со потрошувачот”, кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Даути Комерц АД е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека ...

Read More »

Работна средба

Организацијата на потрошувачите на Македонија на ден 28.10.2022 година во Стопанска комора на Северна Македонија, одржа средба во рамки на проектот „Партнерството помеѓу граѓанските организации ја подобрува довербата на потрошувачите, животната средина и конкуренцијата!“, финансиран од страна на Шведската меѓународна ...

Read More »