Home / Blog Page

Blog Page

За проектот

ПРОЕКТ – ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ – ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЊЕ НА ДИЈАЛОГОТ ЗА ЛОКАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИТЕ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО КОН ОПШТИНИТЕ И БИЗНИСОТ   Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ), Асоцијацијата за развојни иницијативи „Зенит“,  Женската граѓанска иницијатива – Антико и Стопанската ...

Read More »

Работилница за основање на локални Совети за заштита на потрошувачите – Тетово

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 04.03.2022 година преку ZOOM платформата одржа Рабoтилница за основање на локални совети за заштита на потрошувачите на ниво на општина Тетово. На работилницата која се одржа во рамки на проектот „Потрошувачите За одржливост ...

Read More »

Работилница за основање на локални совети за заштита на потрошувачите – Штип

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 17.02.2022 година преку ZOOM платформата одржа Рабoтилница за основање на локални совети за заштита на потрошувачите на ниво на општина Штип. На работилницата која се одржа во рамки на проектот „Потрошувачите За одржливост ...

Read More »

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ-БИТОЛА

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 27.01.2022 година преку ZOOM платформата одржа Рабoтилница за основање на локални совети за заштита на потрошувачите на ниво на општина Битола. На работилницата која се одржа во рамки на проектот „Потрошувачите За одржливост ...

Read More »

Биди препознатлив ЛИДЕР, Биди ФЕР со потрошувачот!

Виталиа се стекна со сертификатот „Фер со потрошувачот“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Виталиа е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека посветено се грижи за ...

Read More »

Брошури: ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА и НЕИСПРАВЕН ПРОИЗВОД

„ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА“ „договор за услуги“ е договор со кој што трговецот му дава или се обврзува да му даде на по-трошувачот определена услуга, а потрошувачот за ова му плаќа или се обврзува да му плати определена цена (надоместок), ...

Read More »

Стопанска банка АД – Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

Стопанска банка АД – Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Стопанска банка АД – Скопје е ориентирана кон почитување ...

Read More »

е-магазин ЗИП број 10

Почитувани потрошувачи, Ви го претставуваме најновото издание на е-мазинот ЗИП. ЗИП 10 можете да го прочитате тука

Read More »

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ-КОЧАНИ

На ден 16.12.2021 год. во Хотел Еуро Хотел Гратче се одржа работилница во рамките на „Потрошувачите за одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот“. На работилницата присуствуваа петнаесет учесници и ...

Read More »