Home / Blog Page

Blog Page

Даути Комерц АД се стекна со сертификатот „Фер со потрошувачот“

Даути Комерц АД се стекна со сертификат “ФЕР со потрошувачот”, кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Даути Комерц АД е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека ...

Read More »

Работна средба

Организацијата на потрошувачите на Македонија на ден 28.10.2022 година во Стопанска комора на Северна Македонија, одржа средба во рамки на проектот „Партнерството помеѓу граѓанските организации ја подобрува довербата на потрошувачите, животната средина и конкуренцијата!“, финансиран од страна на Шведската меѓународна ...

Read More »

Дводневна работилница – Општина Штип

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 13 и 14 октомври 2022 година во хотел Хотел Оаза, одржа дводневна работилница за Предлог програма за заштита на потрошувачи, со вклучена одржлива потрошувачка и родова перспектива. На работилницата која се одржа во ...

Read More »

ИЦС ГРУП ДОО Скопје се стекна со сертификатот „Фер со потрошувачот“

ИЦС ГРУП ДОО Скопје се стекна со сертификат “ФЕР со потрошувачот”, кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека ИЦС ГРУП ДОО Скопје е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите ...

Read More »

Работилница – Скопје

Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 19.09.2022 година во хотел Солун -Скопје, одржа работилница за формирање на Совети за заштита на потрошувачите на локално ниво и носење на програми за заштита на потрошувачи, со вклучена одржлива потрошувачка и родова ...

Read More »

Шпаркасе Банка се стекна со сертификат „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

Шпаркасе Банка АД Скопје се стекна со сертификат за „Фер финансиски услуги за потрошувачите“, кој го доделува Организација на потрошувачи на Македонија (ОПМ). Овој сертификат претставува потврда за мисијата на Шпаркасе Банка, која во својот работен фокус ги има своите ...

Read More »