Home / Blog Page

Blog Page

ФОКУС ГРУПА-Кочани

ФОКУС ГРУПА – Кочани  – 21.10.2021г Во поглед на соработката со Општина Кочани и локалните јавни претпријатија Организација на потрошувачите на Кочани, во рамките на проектот „Потрошувачите За одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското ...

Read More »

ФОКУС ГРУПА-Штип

На ден 14.10.2021г во Хотелот Оаза во Штип се одржа фокус група  во рамите на проектот „Потрошувачите За одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот”  со претставници на Општина Штип ...

Read More »

Тренинг за членови на телата за сертификација организирани во рамките на Проектот „Развој на партнерства помеѓу граѓанското општество и бизнис секторот “

Организацијата на потрошувачи на Македонија заедно со двете партнерски организации Зенит и Креација, се стреми да ги подобри односите меѓу потрошувачите и деловната заедница со издавање на сертификатот „Фер со потрошувач“. Овој сертификат може да го добие компанијата која што ...

Read More »

РАБОТИЛНИЦА И ФОКУС ГРУПА – СКОПЈЕ

На ден 06.10.2021 година, во хотел Александар Палас Скопје, се одржаа фокус групата и работилница во рамките на проектот „Потрошувачите за одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот.   На настанот  ...

Read More »

Штедилница Можности се стекнаа со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

Штедилница Можности се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека Штедилница Можности е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека ...

Read More »

ФОКУС ГРУПА-БИТОЛА

На ден 28.09.2021 година во хотел Милениум Битола и  онлајн преку Zoom платформата, се одржа работна средба во рамките на проектот „Потрошувачите За одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот” ...

Read More »

Фокус група “Развој на партнерства помеѓу граѓанското општество и бизнис секторот“

Организацијата на потрошувачите на Македонија, денес одржа Фокус група  организирана во рамки на Проектот “Развој на партнерства помеѓу граѓанското општество и бизнис секторот“ финансиран од страна на Шведската меѓународна агенција за развој и соработка (SIDA) и Балканската мрежа за развој ...

Read More »