почетна / Author Archives: webadmin (page 8)

Author Archives: webadmin

Храна и исхрана

Делувањето на комисијата е насочено кон подигање на јавната свест за правилната исхрана, едукација и превенција  за заштита на потрошувачите од прехрамбени производи кои не се здравствено исправни. Оваа дејност ќе ја остварува воглавно преку: Развој на едукација на популационите ...

повеќе »

Отповикување на играчките на производителот Мател (Mattel)

Во соработка со Американската комисија за заштита на потрошувачите, Мател самоиницијативно отповика 63 врсти магнетни играчки кои беа на продажба пред 31 јануари 2007 година. Магнетите може да бидат пронајдени и проголтани од малите деца. Некои од играчките се отповикани ...

повеќе »

Заштеда на енергија и домување

Комисијата е формирана со цел да ја идентификува, артикулира и организира заштита на интересите на “малите” потрошувачи преку едукација и дистрибуција на корисни информации за потрошувачката, понудувачката, начинот на користење и штетното влијание на енергентите врз човековата околина. Делокруг на ...

повеќе »

Права на пациенти

Оваа област на делување претпоставува заштита на интересите на пациентите преку воспоставување систем на подобра законска регулатива, поголемо учество на граѓаните во процесот на одлучување, транспарентност на информациите и подобро здравствено осигурување и здавствена заштита. Активностите претежно се насочени кон: ...

повеќе »

Правни совети

Потикнати од развојот на европското законодавство и директивите во областа на заштита на потрошувачите на Европската унија, правната група на ОПМ работеше на донесување Закон за заштита на потрошувачите, усвоен од Собранието на Република  Македонија  во јули, 2000 година. Така, ...

повеќе »

Годишни извештаи (2002-2019)

Годешен извештај за 2019 година повеќе… Годешен извештај за 2018 година повеќе… Годишен извештај за 2017 година  повеќе… Годишен извештај за 2016 година  повеќе… Годишен извештај за 2015 година  повеќе… Годишен извештај за 2014 година  повеќе… Годишен извештај за 2013 ...

повеќе »

Енергетика

  • Парно греењето во нашата зграда е слабо. По повеќекратно пријавување состојбата не е сменета. Што можеме да направиме?

    повеќе »

Права на пациенти

  • Не сум задоволен од извршената стоматолошка услуга во приватна ординација. Каде можам да се пожалам?

    повеќе »