Здруженијата на потрошувачи во системот за заштита на потрошувачите

Оваа студија за унапредување на положбата на здруженијата на потрошувачите во системот за заштита на потрошувачите во Република Македонија идентификува предизвици и нуди решенија за осмислување нови одредби за здруженијата на потрошувачите во правната рамка, како и за унапредување на соработката меѓу потрошувачките организации, локалните, националните власти и деловниот сектор во креирањето и спроведувањето на мерки за заштита на потрошувачите. Целта е да се подобри заштитата, претставувањето и застапувањето на потрошувачките интереси од страна на здруженијата на потрошувачите во Македонија, во согласност со политиките и решенијата на Европската унија и избрани држави-кандидатки за членство.

Студијата е достапна на македонски и албански јазик, и можете да ја преземете во продолжение со кликање на сликите.

CIVICA Revision WEB thumb CIVICA Revision ALB WEB-thumb

Повеќе...

 

Заштита на правата и интересите на корисниците на основните комунални услуги

Оваа студија ги анализира состојбите и предизвиците со основните комунални услуги и дава препораки како да се унапреди заштитата на правата и интересите на корисниците на услугите.

Комуналните услуги значително влијаат на семејниот буџет и на квалитетот на живот на граѓаните. Во однос на влијанието врз семејниот буџет, како показател можеме да ги земеме објавените податоци за минималната потрошувачка кошничка за едно четиричлено семејство, објавени од Сојузот на синдикатите на Македонија. Според пресметките на ССМ, минималната кошничка за февруари 2016 година изнесувала 32.325 денари. Со тоа, вкупните месечни трошоци за јавни услуги – вклучително и комуналните услуги – изнесуваат 10.617 денари или една третина од семејниот буџет. И покрај тоа што издвојуваат значаен дел од своите приходи за основните комунални услуги, граѓаните честопати не се целосно задоволни од нив, а истовремено сметаат дека се немоќни да влијаат на подобрувањето на состојбите поради монополската или доминантната позиција на давателите на услугите.

Документот дава преглед на правните акти што ја регулираат заштитата на потрошувачите и комуналните услуги, ги анализира практиките на давателите на дел од комуналните услуги на подрачјето на Скопје и ги претставува наодите од спроведено теренско испитување на јавното мислење на 500 жители на главниот град за задоволството од услугите за јавен автобуски превоз, водоснабдување и канализација, отстранување отпад, јавен паркинг, централно греење и јавно осветлување. Покрај препораки за унапредување на правната рамка, студијата дава и насоки за подобрување на практиките на давателите на услуги, вклучително и преку модел на кодекс за фер однос кон потрошувачите, изработен во согласност со ИСО 26000 – Водич за општествена одговорност и ИСО/ТС 10001 – Упатства за кодекси на однесување на трговските друштва.

Civica Stud Komunalni uslugi WEB thumb

 

 

Актуелно...

Што има во Вашата кујна?

Потрошувачите во Европа се повеќе...
Повеќе...
Известување за итнернет продавници

Известување за итнернет продавници

Во изминатиот период на социјалните...
Повеќе...
Водич низ комуналните услуги на Град Скопје

Водич низ комуналните услуги на Град Скопје

Во рамки на Прогамата за заштита...
Повеќе...

Советување на потрoшувачи

Copy of opm-tel

Copy of opm-mail

 

Consumer Champion

Consumer Champion

Информативни материјали

 • bilten potrosuvac 24

  OPM Билтен - Потрошувач бр.24

  МК

 • OPM Билтен - Потрошувач бр.23

  МК

 • OPM Билтен - Потрошувач бр.22

  МК

Годишни извештаи

Годишни извештаи (2002 - 2015)

Годишни извештаи:...

Статистика на советување


Почитувани потрошувачи, ве покануваме да ја посетите новата веб страница која ја изработи ОПМ да ги инфомира потрошувачите за органската храна, и нејзниното означување со ознаката на ЕУ и националната ознака, со цел потрошувачите лесно да ги препознаваат органските производи.

logo-pravilna-ishrana2